October 31, 2022

รมว. วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว Bangkok River Festival 2022

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8” พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่านฆราวาส งานแถลงข่าว “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8” โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8” ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน ประชาชน เยาวชน เเละสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม …

รมว. วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว Bangkok River Festival 2022 Read More »

นับถอยหลังสู่งานใหญ่แห่งปี #GCNTforum2022

นับถอยหลังสู่งานใหญ่แห่งปี #GCNTforum2022 บทบาทของภาครัฐในการเร่งมาตรการรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และท่าทีต่อความท้าทายล่าสุด ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นอย่างไร มีประเด็นเร่งด่วนใดที่ต้องเร่งขับเคลื่อน และต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนมากน้อยแค่ไหน ฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความมุ่งมั่นและการลงมือทำของไทย ในฐานะประธาน APEC เพื่อลดสภาวะโลกร้อนและความเสียหายต่อธรรมชาติ (Thailand’s Commitments and Actions as the APEC Chair to Combat the Dual Challenges of Climate Change and Nature Losses)” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการกล่าวถ้อยแถลงในเรื่องนี้ โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #AcceleratingBusinessSolutions ร่วมติดตามข้อมูลล่าสุดของเรื่องนี้ และพลังของภาคเอกชนและสมาชิก GCNT กว่า 110 องค์กร ที่จะร่วมกันหาทางออกทีเป็นรูปธรรม วัดผลได้ และขยายสู่ทางออกระดับประเทศ ในงานแห่งปี GCNT …

นับถอยหลังสู่งานใหญ่แห่งปี #GCNTforum2022 Read More »

Top