โอ๊คลิน เป็นส่วนหนึ่งในงาน “Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง” เพื่อกำจัดขยะให้เป็นศูนย์

โอ๊คลิน เป็นส่วนหนึ่งในงาน “Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง” เพื่อกำจัดขยะให้เป็นศูนย์

Environman ร่วมกับ Ecotopia ได้จัดงาน “Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง” เพื่อให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโลกในอนาคตข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมเสวนา โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยอุสรา ยงปิยะกุล, นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์, วิลาวัณย์ ปานยัง, รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต, มารีญา พูนเลิศลาภ ร่วมงาน งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วม พร้อมเปิดพื้นที่รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “อีก 10 ปีข้างหน้า โลกเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?” และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร ธุรกิจ SMEs และประชาชนทั่วไป ให้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ Ecotopia ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมเสวนา 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ หัวข้อที่ 1 Green and The City สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของคนเมือง ในหัวข้อนี้จะมาพูดคุยและแลกเปลี่ยน เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนเมืองกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบ รวมถึงบอกเล่าการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในมุมของภาคประชาชน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน พร้อมร่วมมือหาแนว โดยได้รับเกียรติจากมารีญา พูลเลิศลาภ ผู้ก่อตั้ง SOS EARTH และ Miss Universe Thailand 2017 วิลาวัณย์ ปานยัง ผู้ร่วมก่อตั้ง Environman และดำเนินรายการโดยจรีรัตน์ เพชรโสม ทูตสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิโลกสิ่งแวดล้อมและ Miss Earth Fire 2021

หัวข้อที่ 2 Towards Sustainable Future กรุงเทพฯ เมืองแห่งความยั่งยืน

ในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ เมืองที่มีรถยนต์มากกว่า 10 ล้านคัน มีตึกสูงมากกว่าต้นไม้ และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงลิ่ว ซึ่งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมแบบนี้จะทำได้จริงหรือ? และต้องทำอย่างไรบ้าง?

ช่วงที่สองได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มาร่วมพูดคุยเรื่องเป้าหมาย BMA NET ZERO WASTE (คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน) ในกรุงเทพฯ รวมถึงความสำคัญของการแยกขยะ และการ Upcycling เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและต่อยอดไปสู่การเป็นเมืองแห่งความยั่งยืน และช่วงสุดท้าย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมตอบคำถามจากประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ โอ๊คลิน ได้ร่วมแยกขยะภายในงาน โดย โอ๊คลิน เป็นเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย เป็นการกำจัดขยะเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ที่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น สารบำรุงดิน เร่งใบ เร่งผล ในการทำพืชสวนทางการเกษตร หรือใช้บำรุงต้นไม้

♻️ไม่ต้องแยกน้ำ: ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มตลอดอายุการใช้งาน สามารถเทน้ำได้ไม่ต้องแยกน้ำอก
👉🏻ระบบอัตโนมัติ: เป็นปุ๋ยภายใน24 ชั่วโมง นวัตกรรมจากออสเตรเลีย
👉🏻ปุ๋ยแห้งร่วน: สามารถบำรุงต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรได้ทันที
👉🏻ย่อยด้วยจุลินทรีย์: ย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
❌ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
♻️มีทั้งแบบใช้ในบ้านและอุตสาหกรรม รองรับทุกรูปแบบในการใช้งาน
สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– Facebook page : oklinthailand
– Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ)
หรือคลิก https://lin.ee/JPnVHeO
– Instagram : oklinthailand
– Tiktok: bit.ly/3FBoYiH
– Tel 095-1595645 (คุณหมิว)

#Ecotopia #EcotopiaHearsYou #Environman #BeABetterYouForYou #กำจัดขยะเศษอาหารต้องโอ๊คลิน

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top