โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน

โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน

โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม

โรงแรมนีรารีทรีท ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน

โครงการ “ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน”นำทีมโดย คุณวริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณวิชฌ์ วิทยฐานกรณ์ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมนีรารีทรีท  และคุณ ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหาร ติดตั้งเครื่องและกำจัดขยะเศษอาหารในโรงแรม ย่อยสลายเป็นวิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 400 กิโลกรัม รับมอบโดย คุณไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง และสมาชิก กว่า 20 คน พร้อมทั้ง คุณเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คุณสายสุนี ผลศรัทธา เกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการ “ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน”นำทีมโดย คุณวริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณวิชฌ์ วิทยฐานกรณ์ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมนีรารีทรีท และคุณ ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหาร ติดตั้งเครื่องและกำจัดขยะเศษอาหารในโรงแรม ย่อยสลายเป็นวิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 400 กิโลกรัม รับมอบโดย คุณไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง และสมาชิก กว่า 20 คน พร้อมทั้ง คุณเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คุณสายสุนี ผลศรัทธา เกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

neera retreat hotel ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดของการเป็นผู้นำด้านการให้บริการและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการเตรียมพร้อมและการแบ่งปันสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองจาก GSTC (Global Sustainable Tourism Council), Green Hotel / Green Leaf, และ Green Restaurant

neera retreat hotel ได้ดำเนินงานสอดคล้องกับความยั่งยืนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ระบบน้ำเชิงนิเวศ การประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริการอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดขยะและการกำจัดที่ถูกวิธีเพื่อให้เป็น Zero Waste

neera retreat hotel ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดของการเป็นผู้นำด้านการให้บริการและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการเตรียมพร้อมและการแบ่งปันสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองจาก GSTC (Global Sustainable Tourism Council), Green Hotel / Green Leaf, และ Green Restaurant neera retreat hotel ได้ดำเนินงานสอดคล้องกับความยั่งยืนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ระบบน้ำเชิงนิเวศ การประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริการอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดขยะและการกำจัดที่ถูกวิธีเพื่อให้เป็น Zero Waste

สำหรับวิตามินบำรุงพืชจำนวน 400 กิโลกรัม ได้จากการกำจัดขยะเศษอาหารจาก โรงแรมนีรารีทรีท จำนวน 2,500 กิโลกรัมโดยประมาณ ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ได้ 1,237 kg.CO2e ลดก๊าซมีเทนจากเศษอาหารในหลุมฝังกลบได้ 715 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งเป็นระยะทาง 10 กม. จำนวน 728 คัน  

อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ โรงแรมนีรารีทรีท ถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอาหารที่มีปริมาณมาก และการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการดูแลพื้นที่สีเขียว นำไปสู่การเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่จากการปลูกต้นไม้ที่ดีกว่าเดิม

นใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– Facebook page : oklinthailand
– Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ)
หรือคลิก https://lin.ee/JPnVHeO
– Instagram : oklinthailand
– Tiktok: bit.ly/3FBoYiH
– Tel 095-1595645 (คุณหมิว)

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top