รมว. วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว Bangkok River Festival 2022

รมว. วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว Bangkok River Festival 2022

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8”

พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่านฆราวาส งานแถลงข่าว “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8”

โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8” ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน ประชาชน เยาวชน เเละสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 และ “Lumphun River Festival” ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 โดยปีนี้ยังคงเน้นยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน โดยการจัดการของชุมชน ด้วยกลยุทธ์ บ.ว.ร.ยกกำลังสอง อันประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าว “Bangkok River Festival  2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยเป็นงานที่นำเสนอเทศกาลประเพณีอันดีงาม และบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก สะท้อนวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้  Soft Power ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย 5 F ได้แก่ 1. อาหาร (Food) 2. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3. ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 4. มวยไทย (Fighting) และ 5.การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้แนวคิด ‘รักษ์ ณ สายน้ำ’ สัมผัสบรรยากาศอันน่าประทับใจตลอดโค้งน้ำเจ้าพระยา จากทั้ง 10 ท่าน้ำ ที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันพร้อมขยายพื้นที่สู่ริมฝั่งแม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน ที่นักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระ ทำบุญ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีหลากหลายรูปแบบในบรรยากาศที่งดงามของสายน้ำยามค่ำคืน

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า   “งาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้มิใช่เป็นเพียงแค่ประเพณีลอยกระทง ตามความเชื่อในการแสดงออกถึงความขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคาเท่านั้น แต่มุ่งส่งเสริมให้กลายเป็นเทศกาลสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งนับเป็น Festival ระดับโลก และเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ย้อนไปเมื่อปี 2014 งาน River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย กำหนดจัดขึ้นครั้งแรก บนสถานที่สำคัญตลอดโค้งน้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยขณะนั้นผมดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ทำให้ผมมีความผูกพันและมีความชื่นชมในการจัดงานนี้  ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นนโยบาย ของคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมสืบสานรักษาประเพณี เทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “ปีนี้นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด ‘รักษ์ ณ สายน้ำ’ ชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 รวม 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งมั่นในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเสริมมงคลตามวิถีไทย ตอกย้ำ ต่อยอด สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่า มรดกของชาติด้วยแนวคิดสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย สอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมไปกับการเป็นเทศกาลที่ตระหนักถึงความยั่งยืนใน 3 มิติเป็นสำคัญ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน บริษัท วิสาหกิจชุมชน และราชการ หรือ บวร ยกกำลังสอง
โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน นี้  ณ บริเวณ 10 ท่าน้ำร่วมสมัย ได้เเก่
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร (วัดโพธิ์)
2. วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร (วัดอรุณฯ)
3. วัดระฆังโฆสิตาราม วรวิหาร (วัดระฆังฯ)
4. วัดกัลยาณมิตร วรวิหาร(วัดกัลยาฯ)
5. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูรฯ)
6. ท่ามหาราช
7.เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น
8. สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
9. เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
10. ศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน)

 

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top