บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการสวนผักปันสุขอาหารกลางวัลเพื่อน้อง

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการสวนผักปันสุขอาหารกลางวัลเพื่อน้อง

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับโครงการสวนผักปันสุขอาหารกลางวัลเพื่อน้อง

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารอันดับ 1 ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ ทาโร่ บริษัทที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความยั่งยืน ด้วยการมอบวิตามินบำรุงพืชจำนวน 500 กิโลกรัม ที่ผ่านการแปรรูปขยะอาหารรวมทั้งวัตถุดิบต่างๆส่วนเกินในไลน์การผลิต ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงสวนผัก ลดการใช้สารเคมี

ทาง บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) เพื่อให้ได้วิตามินบำรุงพืชนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป

โดย “สวนปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน รวมถึงยังเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนด้านการผลิต จากการนำขยะจากเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นตามแนวคิด Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียน

สำหรับวิตามินบำรุงพืชจำนวน 500 กิโลกรัม ได้จากการกำจัดขยะเศษอาหารจาก บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  จำนวน 3,200 กิโลกรัมโดยประมาณ ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ได้ 1,488 kgCO2e ลดก๊าซมีเทนจากเศษอาหารในหลุมฝังกลบได้ 915 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งเป็นระยะทาง 10 กม. จำนวน 876 คัน

คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “OKLIN เป็นเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารคุณภาพสูง สามารถย่อยเศษอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกน้ำ รวมถึงขยะเศษอาหารที่มีชิ้นใหญ่ บรรจุภัณฑ์หมวดที่ย่อยสลายได้ ตลอดจนกระดาษทิชชู ไม่ต้องผ่านการบด ปั่น สับ ที่สำคัญที่สุดคือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศน้อยกว่า ก็ช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า ด้วยหลักการขยะที่ถูกหลักความยั่งยืน จึงทำให้เดอะ ปาร์คได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา”

อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอาหารที่มีปริมาณมาก และการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน โรงเรียน และพื้นที่ในเชิงป่า นำไปสู่การเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่จากการปลูกต้นไม้ที่ดีกว่าเดิม 

นใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– Facebook page : oklinthailand
– Line official : @oklinthailand (มี @ นำหน้าด้วยค่ะ)
หรือคลิก https://lin.ee/JPnVHeO
– Instagram : oklinthailand
– Tiktok: bit.ly/3FBoYiH
– Tel 095-1595645 (คุณหมิว)

More Posts

Send Us A Message

Top