เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” ณ โรงเรียนวัดท่ามะนาว จ.สุพรรณบุรี

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” ณ โรงเรียนวัดท่ามะนาว จ.สุพรรณบุรี

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) จัดโครงการ “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” ณ โรงเรียนวัดท่ามะนาว จ.สุพรรณบุรี นำปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายของเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) สำหรับปลูกผักให้เด็กๆสร้างสวนเกษตรต่อยอดความยั่งยืน
คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ ผู้บริหารบริษัทโอ๊คลิน (OKLIN) ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการ “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” ที่ โรงเรียน วัดท่ามะนาว ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผอ.นครินทร์ จันละคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะนาวให้การต้อนรับ

สำหรับ โครงการ “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โอ๊คลิน ประเทศไทย จำกัด (OKLIN Thailand) ผู้จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) ในประเทศไทย ร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ True Digital Park, ร้านกับข้าวไทบ้าน, ตลาดดีดีมาร์เช่, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มนักศึกษา ปนป.10 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสนับสนุนโครงการ ด้วยการมอบปุ๋ย ที่ได้จากขยะเศษอาหารด้วยนวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) ให้กับทางโรงเรียนโครงการ “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” โดย บริษัท โอ๊คลิน ยังได้สร้าง สวนเกษตร ปรับโครงสร้าง ซ่อมบำรุง ปรับปรุงหน้าดิน พร้อมนำปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายของขยะเศษอาหารที่ได้จากเครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) ลงในแปลงเกษตรของเด็กๆในโรงเรียน เพื่อบำรุงพืชผล ผัก ที่น้องๆปลูกไว้ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน และยังมีการมอบปุ๋ยคุณภาพสูงจากผู้ร่วมสนับสนุน เพื่อใช้ในการบำรุงแปลงผักในอนาคตเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของคณะครูโดย “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน เนื่องจากการสร้างสวนผักขึ้นครั้งเดียว แต่สามารถปลูกพืชผักอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงยังเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนด้านการผลิต จากการนำขยะจากเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นตามแนวคิด Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนเครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) มีคุณสมบัติ ในการกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นกระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: oklinthailand , Instagram : oklinthailand , Line : @oklinthailand และ www.oklin.co.th
More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top