กิจกรรมแยกขยะในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566

กิจกรรมแยกขยะในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566

กิจกรรมแยกขยะในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 ทางโอ๊คลินได้รับความร่วมมือจากน้องๆจิตอาสา จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมเป็นทูตด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์เพื่อคัดแยกขยะไปสู่การจัดการอย่างถูกต้อง
 

#ZEROFOODWASTEBYOKLIN โอ๊คลินร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะให้กับชาวนครพนม พร้อมถังแยกขยะ 7 ประเภท เพื่อส่งต่อไปยังปลายทางและจัดการได้อย่างถูกต้อง ในงานประจำปี งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2566 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม รวมทั้งได้นำนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยไปกำจัดขยะในงาน รวมทั้งมีกิจกรรม ขยะแลกปุ๋ยจากขยะเศษอาหารแจกในงาน .

รวมปริมาณขยะในส่วนของกิจกรรมคัดแยกขยะได้ดังนี้
1. ขยะเศษอาหาร 97.67 กก กำจัดลงเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน
ซึ่งได้เป็นปุ๋ย 16.43 กก.
2. ขยะทั่วไป 53.71 กก.
3. ขวดพลาสติก 14.47 กก.
4. ขวดแก้ว 4.55 กก.
5. กระดาษ 2.58 กก.
6. กระป๋องอลูมิเนียม 1.51 กก.
7. พลาสติก 3.26 กก.

จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่เมืองรองจังหวัดนครพนม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้น ในปีนี้กระแสความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น นักท่องเที่ยวจากสปป.ลาว และศิลปิน นักแสดง ได้ให้ความสนใจมาร่วมรำถวายและร่วมพิธีบวงสรวงอย่างคับคั่ง ถือเป็นกระแสความศรัทธาจากคนทุกกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด

เครื่องโอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหาร ได้ถึง 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากขยะเศษอาหารจากการฝังกลบสร้างก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นวัตกรรมการกำจัดขยะด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยของ Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top